Hjem

Flyblader.com


Hvor mange ganger har ikke du på Facebook eller på et forum spurt om noen kunne skaffe deg en artikkel fra et gammelt norsk tidsskrift? Vi håper denne websiden vil hjelpe deg med å finne det du leter etter.


Mangler vi et tidsskrift og du har det - ta kontakt med oss, slik at websiden blir komplett.

Hvorfor gjør vi dette?

Jo, ganske enkelt: historien av norsk luftfart er undervurdert og må bli kjent under flere mennesker. Det har skjedd mye spennende i mer enn 100 år luftfart i Norge, at det må bare presenteres bedre. Derfor har vi i forlaget European Airlines Rob Mulder bestemt oss for å vise fram mer av norsk luftfartshistorien. Vi gjør det allerede via vår websider www.europeanairlines.no, www.oliverrosto.com og www.chrisbraathen.com, men her vil du finne en databank fullt med tidskrifter. Den er ikke helt komplett, men vi har alle utgaver til "Luftens Helter" og "Vi Flyr", så de skal bare skannes inn. Videre har vi allerede lagt inn bladet "Fly" og jobber med "Aeroplanet". Jeg får hjelp fra Odd Arnestad, som har alle utgaver til "Luftens Helter" og "Vi Flyr" og Ole Bjørn Sælensminde som har en del utgaver av bladet "Fly".


Fly (1933-1940)


Det siste luftfartsbladet før 2. Verdenskrig var Fly. Det var tidsskriftet til Norsk Aero Klubb, Vernpliktige Flyveres Forening og Norsk Modellflyverforbund. Det utkom mellom 1933 og 1940 og dets første redaktør var premierløytnant J. Waage. Han ble etterfulgt

av Jon Lotsberg.


Luftens Helter (1955-1960)


Luftens Helter ble etablert i 1955 med Finn Arnesen som redaktør. Bladet ble utgitt av Bladkompagniet. Etter 68 utgivelser endret magasinet i 1961 navn til Vi Flyr.


Vi Flyr (1961-1967)


Fortsettelse av magasinet Luftens Helter. Startet i 1961 og bladet kom med 58 utgivelser. Det opphørte i 1967 etter utgave nummer 127. Vi flyr ble utgitt hver måned til og med 1964. I 1965 kom bladet med syv numrer, fire i 1966 og til sist to i 1967. Etter dette gikk bladet inn.


Luftforsvarets Fly (2013)


Olve Dybvig (som redaktør) har i 2013 begynt med en serie hefter om fly i det norske Luftforsvaret.

Siden heftene er kan lastes ned gratis, har vi samlet dem her på denne websiden. Det kommer flere hefter enn disse."Norsk luftfartshistorie er noe av det morsomste som finnes og søket etter viten tar aldri slutt"

Rob J. M. Mulder